Archief


Nieuwe regeling: kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Iemand die in het buitenland woont en in Nederland inkomsten heeft, kan kiezen om als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt. Een voordeel hiervan is dat diegene in aanmerking komt voor dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland, zoals hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning (in het buitenland), aftrek van lijfrentepremie, persoongebonden aftrekken en heffingskorting.

Deze keuzeregeling vervalt echter per 1 januari 2015. Hiervoor in de plaats komt een aangescherpte regeling van de zogenoemde kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is iemand die:

  • inwoner is van een lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of de BES-eilanden én
  • meer dan 90% van zijn of haar wereldinkomen in Nederland aan loonbelasting of inkomstenbelasting is onderworpen én
  • een inkomensverklaring verstrekt van de belastingautoriteiten van het woonland.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige is ook degene van wie het inkomen tezamen met dat van een kwalificerende buitenlands belastingplichtige die als partner zou worden aangemerkt als beiden binnenlands belastinplichtige zouden zijn, geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) in Nederland is onderworpen aan de loonbelasting en inkomstenbelasting.

Ook het fiscale partnerbegrip wordt aangepast. De partner van een kwalificerende buitenlands belastingplichtige wordt slechts als fiscale partner aangemerkt als

  • diegene voldoet aan de hoofdregels voor fiscaal partnerschap én
  • diegene zelf ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige is of als het gezamenlijke inkomen voor meer dan 90% in Nederland aan loon- of inkomstenbelasting is onderworpen.

Wanneer thans voor binnenlandse belastingplicht wordt gekozen en onder de nieuwe regels niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden om als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te worden aangemerkt, dan heeft dit fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.

(Bron: Fiscaal Actueel nummer 4 2013, uitgave van het Register Belastingadviseurs)